saamenpukukartta

Aitous

AitousVastuullisessa alkuperäiskansamatkailussa aitouden määrittely tarkoittaa alkuperäiskansan näkemystä aitoudesta ja siitä, mitä ja miten omaa kulttuuria halutaan esitellä, hyödyntää ja kaupallistaa. Aina tämä näkemys ei vastaa sitä, mitä…

Näytä

saamenpukukartta

Alkuperäiskansa

AlkuperäiskansaYhdistyneet kansakunnat (YK) arvioi maailmassa olevan reilut 370 miljoonaa alkuperäiskansoihin kuuluvaa ihmistä noin 70 valtiossa kaikilla asutuilla mantereilla aina arktisilta alueilta eteläiselle Tyynellemerelle. Saamelaiset ovat…

Näytä

saamenpukukartta

Alkuperäiskansamatkailu

AlkuperäiskansamatkailuVastuullinen alkuperäiskansamatkailu pohjautuu kokonaisvaltaiseen kestävyyksien ja kantokykyjen huomioimiseen ja toteutumiseen paikallisella tasolla ko. alkuperäiskansan asuttamilla alueilla. Alkuperäiskansalla tulee olla…

Näytä

saamenpukukartta

Arkiympäristö

ArkiympäristöSaamelaisten kotiseutualue on kokonaisuudessaan paikallisyhteisöiden arkiympäristöä, jota kutsutaan myös eläväksi kulttuurimaisemaksi. Arkiympäristössä harjoitetaan perinteisiä elinkeinoja ja kotitarpeeseen löytyy sieltä luonnonantimia…

Näytä

saamenpukukartta

Arktinen ympäristö

Arktinen ympäristöMonien saamelaisten kotiseutualueelle saapuvien matkailijoiden luonto- ja kulttuurikäsitykset sekä arktisiin olosuhteisiin liittyvät selviytymis- ja toimintamallit poikkeavat suuresti saamelaisten kotiseutualueella vallalla…

Näytä

saamenpukukartta

Asiantuntemus

AsiantuntemusSaamelaiset ovat oman elämänsä ja harjoittamiensa perinteisten elinkeinojen asiantuntijoita. Heidän tarinansa ovat syntyneet elävässä kulttuuriympäristössä kasvaessa heitä edeltäviltä sukupolvilta oppien. Tarinat, tavat ja taidot ovat…

Näytä

saamenpukukartta

Bakteerit ja basillit

Bakteerit ja basillitSuojele matkakohteesi paikallisväestöjä suojelemalla itseäsi ja noudattamalla paikallisia ja kansallisia terveyssuosituksia ja -määräyksiä. Matkusta ja lähesty paikallisväestöä vain terveenä. Vältä tarpeettomia kontakteja.…

Näytä

saamenpukukartta

Covid-19

Covid-19Suojele matkakohteesi paikallisväestöjä suojelemalla itseäsi ja noudattamalla paikallisia ja kansallisia terveyssuosituksia ja -määräyksiä. Matkusta ja lähesty paikallisväestöä vain terveenä. Vältä tarpeettomia kontakteja. Etenkin…

Näytä

saamenpukukartta

Disinformaatio ja misinformaatio

Disinformaatio ja misinformaatioTämän päivän tietotulvassa voi olla haastavaa erottaa oikeaa tietoa väärästä. Disinformaatiolla tarkoitetaan tahallisesti ja tietoisesti levitettyä väärää tietoa. Misinformaatio puolestaan viittaa epähuomiossa tai…

Näytä

saamenpukukartta

Eettinen kestävyys

Eettinen kestävyysSaamelaiskäräjien saamelaismatkailun eettisessä ohjeessa eettisesti kestävä saamelaismatkailu tarkoittaa saamelaisuuteen perustuvaa matkailua, joka sisältää sosiaalisen, kulttuurisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden lisäksi…

Näytä