0/0

  Mitä eettisesti kestävä saamelaismatkailu on?

  • Eettisesti kestävä saamelaismatkailu tukee paikallisten saamelaisyhteisöiden ja saamelaiskulttuurin elinvoimaisuutta.
  • Eettisesti kestävä saamelaismatkailu tarvitsee elävän ja hyvinvoivan kulttuurin, johon sen voi perustaa.
  • Matkailija voi vaikuttaa tulevaisuuteen tekemällä eettisesti kestäviä valintoja samalla mahdollistaen, että huomisenkin sukupolvilla on kaikki tämä kauneus ja rikkaus elettävänä ja koettavana.
  • Eettisesti kestävässä saamelaismatkailussa vain taloudellinen kestävyys on tärkeää.

  Poronvasan jokainen koipi edustaa yhtä kestävän kehityksen ja kantokyvyn elementtiä. Vasen etukoipi on vertauskuvallisesti vasan asuttaman elävän kulttuurimaiseman sosiaalinen ulottuvuus turvaten paikallisyhteisön hyvinvoinnin fyysisesti ja henkisesti. Oikea etukoipi kuvaa kulttuurista ulottuvuutta ja sen soljumista eilisestä tämän päivän kautta huomiseen. Vasen takakoipi edustaa ekologista ulottuvuutta elintärkeän luonnon monimuotoisuuden säilymisen muodossa ja oikea takakoipi taloudellista ulottuvuutta, jotta paikallisyhteisöt säilyvät elinvoimaisina. Jotta vasalla olisi arktisessa ympäristössään turvattuna tämä päivä ja myös tulevaisuus, tulee kaikki sen koivet säilyä vahingoittumattomina.

  Saamelaiskulttuurin matkailullinen hyödyntäminen ja saamelaisten kotiseutualueelle suuntautuva matkailu ei ole kestävällä pohjalla, jos yksikin kestävän kehityksen tai kantokyvyn elementeistä jää toteutumatta. Jos poron vasan koivista yksikin puuttuu tai on vammautunut, vaarantaa se vasan luonnossa selviämisen mahdollisuuden tänä päivänä ja tulevaisuudessa.

  0/0

  Mitä kotirauha käytännössä tarkoittaa?

  • Paikallisten kodit ja niiden pihapiirit ovat olemassa vierailijoiden tutustuttavaksi ja kuvattavaksi.
  • Paikallisten kotirauhaan kuuluu myös pihapiirissä olevat poroaidat, joita ei saa lähestyä luvatta.
  • Paikallisten pihoihin voi vapaasti mennä, kun niitä ei ole aidattu ja kulkua ei ole erikseen kielletty.
  • Vältä häiritsemästä matkailualan ulkopuolista väestöä. Liiku paikallisten joukossa vain terveenä, ettei paikallisväestö saa tuliaiseksi tauteja.

  Huomioithan, että olet vieraana paikallisten kotona. Kunnioita ihmisten kotirauhaa. Suhtaudu matkakohteesi väestöön ja ympäristöön, kuten toivoisit kotiisi tulevien vierailijoiden suhtautuvan omaan kotirauhaasi ja kotiympäristösi tapoihin toimia.

  Paikallisten asukkaiden ja etenkin riskiryhmään kuuluvien ihmisten terveys, hyvinvointi ja turvallisuuden tunne ovat äärimmäisen tärkeitä. Saamelaisyhteisöissä ikäihmiset ovat erittäin tärkeitä kulttuurin- ja kielenkantajia. Saamelaisista ikäihmisistä merkittävä osa asuu saamelaisten kotiseutualueella.

  0/0

  Miten viettää vapaa-aikaa luonnossa saamelaisten kotiseutualueella?

  • Matkailijoiden ”erämaa” on paikallisen saamelaisväestön koti ja takapiha, josta moni saa toimeentulonsa ja täyttää kotitarpeensa. Vierailija huomioi tämän luonnossa liikkuessaan.
  • Koskemattomassa erämaassa ei ole paikallista toimintaa tai kulttuuria, joka tulisi ottaa huomioon. Kaikenlainen toiminta on siis sallittua, koska tilaahan erämaassa riittää.
  • Saamelaisessa käsitemaailmassa ei ihmistä, luontoa ja kieltä eroteta toisistaan. Vierailija kohtelee elävää kulttuurimaisemaa ja sen kaikkia asukkaita kunnioittaen, huomioiden ja jälkiä jättämättä.
  • Pohjoisen laajoilla asumattomilla alueilla myös lemmikit voivat liikkua vapaina.

  Matkailijoiden ”erämaa” on paikallisen saamelaisväestön koti ja monille myös toimeentulon tai omavaraistalouden lähde muun kuin matkailun kautta. Vaikka luonnossa ei aina ole näkyvää merkkiä siitä, että siellä olisi käyty, saamelaisten kotiseutualueelta ei löydy paikkaa, jolla ei olisi saamelaista nimeä ja johonkin vuodenaikaan liittyvää kulttuurisidonnaista käyttöä ja merkitystä. Kohtele elävää kulttuurimaisemaa ja sen kaikkia asukkaita kunnioittaen, huomioiden ja jälkiä jättämättä. Lemmikkien kiinnipidosta määrätään metsästys- ja järjestyslaissa.

  0/0

  Miten kohdata saamenpukuun pukeutunut henkilö?

  • Hautajaisia järjestetään turisteja varten, jotta siellä voi valokuvata saamenpukuja.
  • Uskonnolliset tapahtumat ovat henkilökohtaisia tilaisuuksia. Vierailija kunnioittaa ihmisten yksityisyyttä.
  • Paikallisväestö käyttää saamenpukua matkailijoiden iloksi ja valokuvaamista varten. Vierailijalla on siis kamera aina valmiina kuvaamaan kaikkia kohdusta hautaan.
  • Ihmisten valokuvaamiseen tulee aina pyytää lupa. Epäröivä vastaus tarkoittaa kieltäytymistä. Lasten kuvaaminen on kielletty ilman vanhempien suostumusta.

  On tärkeää, että paikallisyhteisöiden arkea ja juhlaa kunnioitetaan kohtaamalla ihmiset ihmisinä, ei nähtävyytenä. Paikallisväestö ei ole pukenut saamenpukua, jotta matkailijat voisivat heitä kuvata. Muista, että puvun sisällä on ihminen, joka ei välttämättä halua päätyä vieraiden kotialbumeihin tai somekanaville.

  0/0

  Mitä tarkoittaa kulttuuriturvallinen matkailu saamelaisten kotiseutualueella?

  • Kulttuuriturvallisessa matkakohteessa matkailijat huomioivat ja kunnioittavat sitä, että he ovat vieraana toisten kodissa.
  • Kulttuuriturvallisuus matkailussa mahdollistaa saamelaistoimijoille omaan kokemukseen perustuvan, omannäköisen kulttuurikokemuksen esittelemisen vierailijoille.
  • Kulttuuriturvallinen matkailija ei stereotypisoi eikä esineellistä paikallisväestöä.
  • Kulttuuriturvallisessa saamelaismatkailussa matkakohteen paikallisyhteisön todellisuus ja totuus voivat poiketa vierailijan aiemmista oletuksista primitiivisestä ja mystisestä ”luonnon lapsesta”. Vierailija arvostaa totuudenmukaista kuvaa, vaikka se poikkeaisi hänen ennakkokäsityksistään.

  Kulttuuriturvallinen saamelaismatkailu tarkoittaa sitä, että saamelaistoimittajat voivat tuoda yhdenvertaisesti oman tarinansa esille oman kulttuurinsa ja maailmankuvansa näköisenä. Kulttuuriturvallisessa saamelaismatkailussa matkakohteen paikallisyhteisön todellisuus ja totuus voivat poiketa hyvinkin paljon vierailijan aiemmista oletuksista saamelaisista. Kulttuuriturvallinen matkailija ei esineellistä paikallisväestöä. Kulttuuriturvallisessa matkakohteessa paikallisväestö saa harjoittaa kulttuuriaan joutumatta vasten tahtoaan matkailijan katseen tai kameran kohteeksi tai rekvisiitaksi omassa elävässä kulttuurimaisemassaan. Kulttuuriturvallisessa matkakohteessa matkailijat huomioivat ja kunnioittavat sitä, että he ovat vieraana toisten kodissa, jossa paikallisten arki tapahtuu ja sen annetaan tapahtua häiriöttä.

  0/0

  Onko matkailussa kaikki saamelaiselta näyttävä oikeasti osa saamelaiskulttuuria?

  • Jos on kerran kuullut puhuttavan saamelaisista, riittää se hyvin tuotteistamaan saamelaiskulttuuria ja esittämään saamelaista. Ei matkailija tajua eroa.
  • Matkailijalla on mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti paikallisyhteisön ja -kulttuurin hyvinvointiin valitsemalla vastuullisia ja eettisesti kestäviä saamelaismatkailupalveluita ja -tuotteita.
  • Ihanaa, että hengellinen perinne on tuotteistettu matkailijoiden riemuksi ja huvitukseksi. #samishaman.
  • Saamelaiset ovat perinteisesti liikkuneet koiravaljakoilla.

  Saamelaisten ja saamelaiskulttuurin tuotteistaminen ja näkyminen matkailussa tulee perustua saamelaisyhteisön hyväksymään näkemykseen saamelaiskulttuurin aitoudesta. Saamelaiskulttuurin symboleita on Suomessa tuotteistettu ja esitetty saamelaisuutta hyväksikäyttävässä matkailussa jo vuosikymmeniä. Saamelaiskulttuurin tuotteistaminen on myös pitkään ollut sekä ulkopuolisten määrittelemää että toteuttamaa. Saamelaisuutta hyväksikäyttävässä matkailussa esiintynyt ja laajalle levinnyt virheellinen ja primitivisoitu saamelaiskuva on pahimmillaan saamelaisyhteisöä loukkaavaa ja esineellistävää. Vastuullinen matkailija voi vaikuttaa positiivisesti matkailukohteensa hyvinvointiin valitsemalla saamelaistoimijoiden vastuullisia ja eettisesti kestäviä tuotteita.

  0/0

  Onko matkailussa kaikki saamelaiselta näyttävä oikeasti osa luvallisesti kaupallistettua saamelaiskulttuuria?

  • Saamenkielinen sana matkailupalvelussa tai -tuotteessa tarkoittaa, että palvelu tai tuote on saamelainen tai tehty yhteistyössä saamelaisten kanssa.
  • Saamenpuvun sisällä on ihminen, joka useimmiten ei ole pukenut pukuaan matkailijaa eikä varsinkaan matkailijan somekanavaa varten.
  • Paikallisväestön arki ja juhla ovat paikallisväestön yksityisasioita, joihin ei tule osallistua kutsumattomana vieraana.
  • “Neljäntuulenlakki” on osoitus kunnioituksesta saamelaisia kohtaan. Saamelaisten näkemyksellä asiasta ei ole väliä.

  Saamelaiset, saamelaiskulttuuri ja saamen kieli näkyvät matkailussa usein passiivisena rekvisiittana, paikallisvärinä tai eksoottisena ja primitiivisenä objektina kulttuurisesta kontekstistaan irrotettuna. Saamelaisilla ja saamelaiskulttuurilla tulisi olla aktiivinen, oman arvomaailmansa mukainen rooli matkailussa.

  Kaikki saamenpukuiset ihmiset eivät ole matkailun palveluksessa. Heille tulee taata rauha harjoittaa kulttuuriaan ilman matkailun aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia.

  0/0

  Mitkä näistä matkailuaktiviteeteista kuuluvat saamelaisten kotiseutualueen aitoon matkailumaisemaan?

  • Elefantilla ratsastaminen
  • Kamelisafarit
  • Koiravaljakkoajelut
  • Ei mikään

  Lainatut perinteet on omittu toisesta kulttuurista ja ne on juurrutettu niille vieraaseen kulttuurimaisemaan esimerkiksi matkailualan toimesta. Erityisen vahingolliseksi lainattu perinne muodostuu silloin, kun se on ristiriidassa jonkin alkuperäisen ja aidon alueelle kuuluvan perinteen kanssa. Erityisen haitallisesta ja eettisesti kestämättömästä, lainatusta perinteestä voidaan mainita esimerkkinä matkailullinen koiravaljakkotoiminta, joka etenkin tietyillä alueilla on vahvassa ristiriidassa mm. poronhoidon kanssa aiheuttaen suoraa tai välillistä vahinkoa perinteiselle elinkeinolle.

  0/0

  Mitä saamelaisista tiedetään Suomessa?

  • Suomen puolella Saamenmaahan kuuluu saamelaisten kotiseutualue eli Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat sekä Sodankylän kunnasta Vuotson kylän seutu. Inarin kunnassa sijaitsee koltta-alue.
  • Saamelaiset asuvat laavussa, joita matkailijat kodaksi kutsuvat. “Kotareservaatteja” löytää useimmiten kylien liepeiltä, jonne matkailijat ohjataan tuijottamaan ja valokuvaamaan saamelaisia.
  • Saamelaisessa käsitemaailmassa ei ihmistä, luontoa ja kieltä eroteta toisistaan.
  • Saamelaisten elämäntapa on sopeutunut luonnonympäristön antamiin mahdollisuuksiin ja rajoituksiin vuosituhansien ajan. Elävä kulttuuri on osa ihmisten arkea ja juhlaa tässä hetkessä sopeutuen aikaan ja paikkaan.

  Saamelaisessa käsitemaailmassa ei ihmistä, luontoa ja kieltä eroteta toisistaan. Esimerkiksi saamen kieli, tarinat, musiikki sekä saamelaiskulttuurin näkyvimmät symbolit kuten saamenpuvut ja saamenkäsityöt ovat kiinteässä yhteydessä mm. perinteisiin saamelaiselinkeinoihin. Nämä muodostavat erottamattoman kokonaisuuden, jonka jokainen osa-alue tarvitsee toista säilyäkseen elinvoimaisena mahdollistaen saamelaiskulttuurin säilymisen, kehittymisen ja siirtämisen tuleville sukupolville. Jos yksi kulttuurin osa-alueista häviää tai sen toiminta-alue rajoittuu, tuntuvat nämä vaikutukset heti toisaalla.

  0/0

  Miten kohdata vapaasti laiduntava poro?

  • Porosta saa hyviä kuvia, kun sitä menee tarpeeksi lähelle, esimerkiksi hiihtäen, koiravaljakolla tai moottorikelkalla.
  • Porot kärkkyvät teiden varsilla, jotta ne pääsisivät satunnaisen kulkijan somekanaville keräämään tykkäyksiä.
  • Poroille tulee taata laidunrauha. Porojen kanssa voi tehdä tuttavuutta vain niiden omistajan luvalla ja opastuksella.
  • Meidän koira ei ole koskaan tehnyt kärpäsellekään pahaa, joten ei se ajattaisi myöskään poroja.

  Porot ovat yksityisten henkilöiden omistamia eläimiä. Luonnossa vapaasti laiduntavat porot ovat säikkyjä eläimiä. Pidä niihin riittävä turvaväli. Suomessa poronhoitolaki kieltää porojen pelottelemisen. Poroihin tottumaton koira, koosta riippumatta, lähtee hyvin helposti jahtaamaan pakenevaa eläintä aiheuttaen mahdollisesti hyvinkin suuren vahingon. Etenkin kevättalvi ja kevät ovat kriittistä aikaa poronhoidon kannalta vaatimien eli naarasporojen ollessa kantavia. Älä pelottele, säikyttele tai jahtaa poroja saadaksesi esimerkiksi kännykkäkamerallasi kuvaa tästä pohjoisen legendasta.

  0/0

  Oletko kulttuuriturvallinen turizzi?

  • Kulttuuriturvallinen turizzi jahtaa Lapin legendoja, poroja, kameransa kanssa päivittääkseen saaliinsa someen, jotta seuraajatkin tietävät, miten toimia.
  • Kulttuuriturvallinen turisti ei ole paparazzi, vaan antaa paikallisten ihmisten elää arkeaan ja juhliaan rauhassa.
  • Kulttuuriturvallinen turizzi kuvaa kaiken kulttuuriin liittyvän ja juoksee perään, jos kohde pakenee.
  • Pienet kylät ovat täynnä mielenkiintoisia taloja, jonne voi mennä tutustumaan. Harmi, että ovi on lukossa, kun ikkunoiden läpi otettuihin kuviin tulee heijastuksia.

  Turizzi on turisti, joka paparazzaa kaiken ja kaikki, jotka saattavat mahdollisesti liittyä vieraaseen, mystiseen, maagiseen kulttuuriin. Jos kuvattava kohde pakenee, niin siitähän saa vain kätevää hyötyliikuntaa rynnätessä perään. Turizzia voi myös kutsua ei-toivotuksi, kutsumattomaksi vieraaksi, josta kulttuuriturvallisuus ja paikallisväestön huomioiminen ja kunnioitus ovat kaukana.

  Turizzin vastakohta on vastuullinen matkailija, joka muistaa olevansa vieraana toisten kotona. Vastuullinen matkailija huomioi ja kunnioittaa paikallisyhteisön elämää ja kulttuurisidonnaisia tapoja. Vastuullinen matkailija on tutustunut matkakohteensa erityispiirteisiin ennen matkaansa ja huomioi ne oleskellessaan matkakohteessa.

  0/0

  Miten toimia vastuullisesti saamelaisten kotiseutualueella?

  • Saamelaiskulttuuri on rikas ja monimuotoinen. Tutustu matkakohteeseen avoimin, tuorein mielin ja silmin. Unohda stereotypiat ja ennakkoluulot.
  • Meillä kaikilla on vastuu tulevaisuudestamme kaikkialla siellä, minne tekojemme ja askeltemme seuraamukset ylettyvät. Suosi vastuullisten saamelaistoimijoiden palveluita.
  • Kohtele elävää kulttuurimaisemaa ja sen kaikkia asukkaita kunnioittaen, huomioiden ja jälkiä jättämättä.
  • On tärkeää, että paikallisyhteisöiden arkea ja juhlaa kunnioitetaan kohtaamalla ihmiset ihmisinä, ei nähtävyytenä.

  Saamelaismatkailun kulmakivenä on saamelaiskulttuurin tuotteistamisen ja esittämisen perustuminen vahvaan yhteyteen ja vastuuseen sitä asianomaista saamelaisyhteisöä sekä niitä saamelaissukuja tai siidoja kohtaan, joiden kulttuuria, perinteisesti asuttamia alueita tai nautinta-alueita matkailutuotteessa käytetään tai esitetään. Matkailijan vastuu kohdistuu sinne, mihin hänen teoillaan tai matkallaan on tai voi olla vaikutusta. Tutustu matkakohteesi erityispiirteisiin jo ennen matkaasi. Vastuullinen matkailija kunnioittaa ja huomioi paikallisväestön tavat ja tarpeet.

  Tulokset

  0 oikein: Vielä on matkaa vastuulliseen, paikallisyhteisöt huomioivaan toimintaan.

  Saamelaismatkailun kävijäohjeistukseen ja siihen liittyviin materiaaleihin tutustumalla voit perehtyä tarkemmin vastuulliseen ja eettisesti kestävään saamelaismatkailuun ja saamelaisten kotiseutualueelle suuntautuvaan matkailuun, joka opastaa sinua huomioimaan saamelaiset ja heidän kulttuurinsa vieraillessasi heidän kotiympäristössään.

  Jaa tietovisa myös muille!