Kuvitukset: Sunna Kitti / Animointi: MeKiwi Oy

Kokonais­valtainen kestävyys

Kuvittele, että poronvasan jokainen koipi edustaa yhtä kestävän kehityksen ja kantokyvyn elementtiä.

Jotta vasalla olisi arktisessa, elävässä kulttuurimaisemassaan menneisyyden lisäksi turvattuna tämä päivä ja myös tulevaisuus, tulee kaikki sen koivet säilyä vahingoittumattomina.

Mikäli tekstitykset eivät näy, voit kytkeä ne päälle soittimesta.

Jaa somessa

Eettisesti kestävä saamelaismatkailu

Kuvittele, että poronvasan jokainen koipi edustaa yhtä kestävän kehityksen ja kantokyvyn elementtiä.

Vasen etukoipi on vertauskuvallisesti vasan asuttaman elävän kulttuurimaiseman sosiaalinen ulottuvuus, joka toteutuessaan turvaa paikallisyhteisön hyvinvoinnin fyysisesti ja henkisesti. Oikea etukoipi kuvaa kulttuurista ulottuvuutta ja sen virtaa eilisestä tämän päivän kautta huomiseen. Vasen takakoipi edustaa ekologista ulottuvuutta elintärkeän luonnon monimuotoisuuden säilymisen muodossa ja oikea takakoipi taloudellista ulottuvuutta, jotta paikallisyhteisöt säilyvät elinvoimaisina.

Jotta vasalla olisi arktisessa, elävässä kulttuurimaisemassaan menneisyyden lisäksi turvattuna tämä päivä ja myös tulevaisuus, tulee kaikki sen koivet säilyä vahingoittumattomina.

Eettisesti kestämätön matkailu

Saamelaiskulttuurin matkailullinen hyödyntäminen ja saamelaisten kotiseutualueelle suuntautuva matkailu ei ole kestävällä pohjalla, jos yksikin kestävän kehityksen tai kantokyvyn elementeistä jää toteutumatta.

Jos poronvasan koivista yksikin puuttuu tai on vammautunut, vaarantaa se vasan luonnossa selviämisen mahdollisuuden tänä päivänä ja tulevaisuudessa.

Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa! Valitse vastuullisesti ja eettisesti kestävästi toimivia saamelaisia matkailupalveluita ja –tuotteita. Kohtele elävää kulttuurimaisemaa ja sen kaikkia asukkaita kunnioittaen, huomioiden ja jälkiä jättämättä.