Disinformaatio ja misinformaatio

Tämän päivän tietotulvassa voi olla haastavaa erottaa oikeaa tietoa väärästä. Disinformaatiolla tarkoitetaan tahallisesti ja tietoisesti levitettyä väärää tietoa. Misinformaatio puolestaan viittaa epähuomiossa tai tietämättömyyttä annettavaan ja levitettävään väärään, puutteelliseen tai vahingolliseen tietoon. Saamelaisista tiedetään vähän. Huomioiden jo olemassa olevan yleisen tietämättömyyden koskien saamelaisia, heidän historiaansa ja kulttuuriaan, dis- ja misinformaatio lisäävät entisestään saamelaisia koskevaa puutteellista ja väärää tietoa ja tukee haitallisia käytänteitä, jotka vahingoittavat saamelaisyhteisön hyvinvointia ja saamelaiskulttuurin säilymistä elinvoimaisena, elävänä dynaamisena kulttuurina. On myös hyvä tiedostaa, että väärän tiedon ja epäaidon kuvan esittämisellä voi olla arvaamattoman laajat vaikutukset, jotka koskettavat Suomessa asuvien saamelaisten lisäksi myös valtion rajat ylittävästi Ruotsin, Norjan ja Venäjän puolella asuvien saamelaisten kulttuuria ja kulttuurisia oikeuksia. Ennen vierailuaan saamelaisten kotiseutualueelle tai Saamenmaalle vastuullinen matkailija tutustuu saamelaisiin ja heidän kulttuuriinsa hyödyntäen luotettavia tietolähteitä.