Covid-19

Suojele matkakohteesi paikallisväestöjä suojelemalla itseäsi ja noudattamalla paikallisia ja kansallisia terveyssuosituksia ja -määräyksiä. Matkusta ja lähesty paikallisväestöä vain terveenä. Vältä tarpeettomia kontakteja. Etenkin saamelaisyhteisöissä ikäihmiset ovat äärettömän tärkeitä kulttuurinkantajia ja kielenvaalijoita. Saamelaisvanhuksista merkittävä osa asuu saamelaisten kotiseutualueella. Älä vahingossakaan riko kotirauhaa. Kotirauhan rikkomisesta aiheutuvat tarpeettomat kontaktit tuovat iäkkäälle väestönosalle kasvaneen riskin, sillä päiväsaikaan taloissa ovat usein vain haavoittuvassa asemassa olevat monesti useisiin riskiryhmiin kuuluvat mahdollisesti kielitaidottomat vanhukset työikäisten ollessa poissa kodin piiristä