Eettinen kestävyys

Saamelaiskäräjien saamelaismatkailun eettisessä ohjeessa eettisesti kestävä saamelaismatkailu tarkoittaa saamelaisuuteen perustuvaa matkailua, joka sisältää sosiaalisen, kulttuurisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden lisäksi sosiaalisen, kulttuurisen, ekologisen ja taloudellisen kantokyvyn huomioimisen paikallisella tasolla paikallisen saamelaisyhteisön näkökulmasta ja lähtökohdista. Saamelaiskulttuurin matkailullinen hyödyntäminen tai saamelaisten kotiseutualueella tapahtuva matkailu ei ole kestävällä pohjalla, jos yksikin näistä kestävän kehityksen elementeistä jää toteutumatta tai kantokyvyistä yksikin ylittyy niin, että se aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia paikallisessa elävässä kulttuurimaisemassa tai sen asukkaissa.