Alkuperäiskansa

Yhdistyneet kansakunnat (YK) arvioi maailmassa olevan reilut 370 miljoonaa alkuperäiskansoihin kuuluvaa ihmistä noin 70 valtiossa kaikilla asutuilla mantereilla aina arktisilta alueilta eteläiselle Tyynellemerelle. Saamelaiset ovat Euroopan Unionin alueen ainoa alkuperäiskansa. Saamelaisilla on oma historia, kieli, kulttuuri, elinkeinot, elämäntapa ja identiteetti. Suomessa perustuslaki turvaa alkuperäiskansa saamelaisten oikeuden kielensä ja kulttuurinsa ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä kielelliseen ja kulttuuriseen itsehallintoon. Saamelaisten asuttamaa ydinaluetta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä kutsutaan Saamenmaaksi.