Alkuperäiskansamatkailu

Vastuullinen alkuperäiskansamatkailu pohjautuu kokonaisvaltaiseen kestävyyksien ja kantokykyjen huomioimiseen ja toteutumiseen paikallisella tasolla ko. alkuperäiskansan asuttamilla alueilla. Alkuperäiskansalla tulee olla mahdollisuus kontrolloida sitä tapaa ja tarinaa, miten heidän kulttuuriaan esitetään ja hyödynnetään kaupallisesti matkailussa. Alkuperäiskansa itse tuotteistaa ja tuo esiin omaa kulttuuriaan oman yhteisönsä asettamien rajojen puitteissa. Kulttuurin haltijayhteisön tulee siis aktiivisesti ja kulttuuriturvallisesti kyetä vaikuttamaan kulttuurinsa näkyvyyteen ja tuotteistamiseen, niin että matkailusta on positiivisia vaikutuksia heidän kulttuuriinsa ylläpitämiseen ja siirtämiseen tuleville sukupolville. Alkuperäiskansamatkailu ei ole siis sitä, kun muut kuin alkuperäiskansan jäsenet jakavat alkuperäiskansoista tietoa. Sitä vastoin alkuperäiskansamatkailu on sitä, kun alkuperäiskansat itse esittelevät omaa kulttuuriaan omilla ehdoillaan. Matkailijan vastuullisuus ja vaikutusmahdollisuudet liittyvät vastuullisten ja eettisesti kestävien alkuperäiskansan palveluiden ja -tuotteiden kuluttamiseen.