Arkiympäristö

Saamelaisten kotiseutualue on kokonaisuudessaan paikallisyhteisöiden arkiympäristöä, jota kutsutaan myös eläväksi kulttuurimaisemaksi. Arkiympäristössä harjoitetaan perinteisiä elinkeinoja ja kotitarpeeseen löytyy sieltä luonnonantimia läpi vuoden. Ulkopuoliset saattavat tietämättömyyttään harhaanjohtavasti mieltää tämän arjen tapahtumapaikan koskemattomaksi erämaaksi. Mutta eihän koskemattomalla erämaalla ole nimiä, jotka kertovat kunkin paikan merkityksestä ja tapahtumista. Nimiä, jotka kertovat käytöstä, jonka jälkiä ulkopuolisen silmä ei aina havaitse. Paikannimiä, jotka kertovat tarinoita heistä, joiden askel tai käsi on koskettanut tiettyä paikkaa, niin että jälkeen tulleetkin vielä muistelevat tätä tapahtumaa.