Arktinen ympäristö

Monien saamelaisten kotiseutualueelle saapuvien matkailijoiden luonto- ja kulttuurikäsitykset sekä arktisiin olosuhteisiin liittyvät selviytymis- ja toimintamallit poikkeavat suuresti saamelaisten kotiseutualueella vallalla olevista luonto- ja kulttuurikäsityksistä sekä toimintamalleista. Siksi on hyvä tutustua ennen matkaa vierailtavan alueen paikallisväestön kulttuuriin, tapoihin ja elämään sekä ympäröivään luontoon. Ilmastonmuutoksen vaikutukset kohdistuvat voimakkaimmin herkkään arktiseen luontoon. Sään ennustettavuuden heikentyminen sekä säiden ääri-ilmiöiden lisääntyminen haastavat luonnossa liikkujaa. Arktinen ympäristö voi tänä päivänä yllättää jopa paikallisen kulkijan puhumattakaan arvaamattomaan ja vaativaan ympäristöön tottumattomasta vierailijasta.