Vastuullinen saamelaismatkailu

Vastuullinen ja eettisesti kestävä matkailu kunnioittaa ja arvostaa saamelaiskulttuurin perustavanlaatuisia ominaispiirteitä, edistää saamelaisten ja saamelaisten kotiseutualueen hyvinvointia sekä mahdollistaa saamelaiskulttuurin säilymisen ja kehittymisen.

Saamelaismatkailussa vastuullisuus on konkreettista vastuuta sitä saamelaisyhteisöä kohtaan, johon matkailun vaikutukset kohdistuvat tai voivat kohdistua. Saamelaismatkailun kulmakivenä on saamelaiskulttuurin tuotteistamisen ja esittämisen perustuminen vahvaan yhteyteen ja vastuuseen sitä asianomaista saamelaisyhteisöä sekä niitä saamelaissukuja tai siidoja kohtaan, joiden kulttuuria, perinteisesti asuttamia alueita tai nautinta-alueita matkailutuotteessa käytetään tai esitetään. Vastuullinen, hyvinvoiva ja elinvoimainen matkailu vaatii perustakseen hyvinvoivan ja elinvoimaisen kulttuurin ja kulttuurimaiseman.