Vastuullisuus matkailussa

Eri toimijat saattavat käyttää samoja termejä, mutta niiden määritelmät saattavat poiketa toisistaan hyvin paljon. Samojen termien merkitys on saattanut myös muuttua aikojen kuluessa. Näin on käynyt myös vastuullisen matkailun määritelmälle. Työ- ja elinkeinoministeriön Suomen matkailustrategian 2019–2028 mukaan vastuullisuus on toimintatapa, jonka tavoitteena on kestävä kehitys.