Porojen pelottelu

Porojen pelottelu on kielletty laissa.​ Poro on puolivilli eläin ja saattaa säikähtää helposti ja sännätä pakoon.​ Vastuullinen matkailija tutustuu poroon ja sen elämään poronomistajan opastuksella. Poronhoitolain 42 § mukaan, ”porojen pelotteleminen on kielletty. Pelottelemisesta poronomistajalle ja paliskunnalle aiheutunut vahinko ja haitta on korvattava. Porojen karkottamista vahinkojen ehkäisemiseksi ei pidetä porojen pelottelemisena”.