Poromatkailu

Poiketen Norjan ja Ruotsin käytännöistä, Suomessa poronhoito elinkeinona ei kuulu vain saamelaisille. Siksi kaikki poromatkailu Suomessa ei ole vain saamelaisten harjoittamaa. Poromatkailu kuuluu kuitenkin luonnollisena ja aitona osana saamelaiseen ja suomalaiseen matkailumaisemaan poronhoitoalueen sisällä. Vastuullisen poromatkailun priorisoiminen saamelaisten kotiseutualuetta koskevassa matkailumarkkinoinnissa toisesta kulttuurista lainatun perinteen, kulttuurisesti kestämättömän koiravaljakkomatkailun sijasta tukee saamelaisten elinkeinojen ja sitä kautta saamelaisyhteisön ja saamelaiskulttuurin hyvinvointia sekä ennen kaikkea aitouteen ja paikallisuuteen perustuvia matkustajakokemuksia.