Poroisäntä

Poroisäntiä on jokaisessa paliskunnassa vain yksi. Poroisännälle ilmoitetaan esim. porovahingosta, jonka koira porolle aiheuttaa. Poroisännän toimenkuva määritellään poronhoitolaissa seuraavasti: ”Poroisännän tehtävänä on huolehtia siitä, että paliskunnalle kuuluvat käytännön tehtävät tulevat suoritetuiksi, panna täytäntöön paliskunnan hallituksen päätökset, edustaa paliskuntaa, valvoa paliskunnan toimihenkilöiden toimintaa, valvoa järjestystä ja tämän lain noudattamista poronhoitotöissä sekä suorittaa ne muut paliskunnalle kuuluvat tehtävät, joita ei ole säädetty paliskunnan kokoukselle tai paliskunnan hallitukselle kuuluviksi. Poroisännän sijaisena toimii varaisäntä. Milloin varaisäntäkin on estynyt, toimii poroisännän sijaisena paliskunnan hallituksen valitsema paliskunnan osakas. Paliskunnan kokous valitsee poroisännän ja varaisännän kolmeksi vuodeksi kerrallaan.” Poroisäntien yhteystiedot löytyvät Paliskuntain yhdistyksen nettisivuilta.