Paliskunta eli palkinen

Poronhoitoa hallinnoi paliskuntajärjestelmä. Poronhoitolain mukaan jokainen poronomistaja on paliskunnan jäsen ja paliskunnan osakkaan oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät omistettujen porojen lukumäärän perusteella. Paliskunnilla on oma hallinto, jota johtaa paliskunnan kokouksen valitsema poroisäntä. Paliskunnan kunnan kokous valitsee poroisännän lisäksi varaporoisännän ja neljä muuta hallituksen jäsentä kolmeksi vuodeksi. Näiden lisäksi paliskunnilla on arviomiehet, rahastonhoitajat, tilintarkastajat, työnjohtajat, teurastamon esimiehet. Paliskunnat vaihtelevat pinta-alaltaan ja poroluvultaan. Paliskuntien suurimmat sallitut poroluvut on määrätty paliskuntakohtaisesti samoin kuin paliskunnan osakkaan omistamien eloporojen suurin sallittu määrä. Suomessa poronhoitoalueella on 54 paliskuntaa. Poronhoitoalueen pohjoisosa, johon kuuluu saamelaisten kotiseutualue, valtion maat muodostavat erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetun alueen. Tällä alueella olevaa maata ei saa käyttää sillä tavoin, että siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle. Saamelaisten kotiseutualueella sijaitsee 13 paliskuntaa eli palkista.