Paikallisyhteisö

Paikallinen saamelaisyhteisö on hyvin joustava ja laaja käsite. Se vaihtelee aika-, paikka- ja tapauskohtaisesti. Pääsääntöisesti sillä tarkoitetaan niitä asianomaisia saamelaisyhteisöjä, saamelaissukuja tai siidoja, joiden kulttuuria tai perinteisesti asuttamia alueita tai nautinta-alueita matkailussa hyödynnetään, ja joihin matkailulla tai matkailijoilla on tai voi olla vaikutusta. Saamelaisyhteisö voi tapauksesta riippuen tarkoittaa esimerkiksi saamelaisyhdistystä, paliskuntaa, kyläyhdistystä, kalastuskuntaa.