Kolttien kyläkokous

Saaʹmi siidsååbbar, Kolttien kyläkokous, on kolttasaamelaisten vanha itsehallintojärjestelmä. Kolttien kyläkokousta johtaa kolttien luottamusmies (aiemmin ns. kylänvanhin), joka valitaan kolmen vuoden välein. Kyläkokous on kolttasaamelaisten tärkein päätöksentekoelin, jolle kolttaneuvostot ja luottamusmies valmistelevat käsiteltävät asiat. Kyläkokouksia pidetään Nellim-Keväjärven ja Näätämön koltta-alueilla. Molemmilla koltta-alueilla on oma kolttaneuvosto. Kolttien kyläkokous toimii Kolttalain mukaisesti, joka säädettiin vuonna 1955.