Koltta-alue

Suomessa evakkoaikojen päätyttyä kolttasaamelaiset sijoitettiin Inarin kunnan itäosaan: Nellimin kylään Petsamon siidan asukkaat, Keväjärvelle Paatsjoen siidan asukkaat ja Sevettijärvi-Näätämö alueelle Suonikylän asukkaat. Kolttalaissa alue säädettiin koltta-alueeksi. Suurin osa kolttasaamelaisista asuu yhä tällä nimenomaisella koltta-alueella, erityisesti Sevettijärvellä, jota usein kuvataankin koltansaamen kielen ja kulttuurin sydämeksi. Koltta-alueella on kolttasaamelaisilla lakisääteisiä oikeuksia, kuten vapaa kalastusoikeus valtion vesillä ja oikeus sijoittaa kala- ja metsästyspirttejä valtion maalle. Valtioiden rajojen vedot ja muut poliittiset prosessit aiheuttivat sen, että kolttasaamelaiset asuvat nykyään kolmen valtion alueella. Kolttasaamelaisten perinteiset asuinalueet ovat Suomen ja Norjan Lapin koillisimmissa osissa sekä Venäjällä Kuolan niemimaan luoteisosassa.