Erämaa

Saamelaiset ovat perinteisesti hyödyntäneet luontoa ilman, että siitä olisi jäänyt aineellisia jälkiä pohjoisen hauraaseen ympäristöön. Suomessa puhutuissa saamen kielissä ei ole erämaalle omaa sanaa. Erämaa -termi on tuotu saamen kielen terminologiaan virallisia asiakirjoja käännettäessä. Matkailijoiden ”erämaa” on paikallisen saamelaisväestön koti ja monille myös toimeentulon tai omavaraistalouden lähde muun kuin matkailun kautta. Vaikka luonnossa ei aina ole näkyvää merkkiä siitä, että siellä olisi käyty, saamelaisten kotiseutualueelta ei löydy paikkaa, jolla ei olisi saamelaista nimeä ja johonkin vuodenaikaan liittyvää kulttuurisidonnaista käyttöä tai merkitystä. Muista kulttuureista tulevien matkailijoiden luontokäsite saattaa poiketa hyvinkin paljon saamelaisten luontokäsitteestä. Jokamiehenoikeuksien kohdalla tulee korostaa luonnossa liikkumisen vastuullisuutta, rajoituksia ja jälkien jättämättömyyttä. Yksi arktisen alueen keskeisistä matkailuvalteista eli puhdas ja terve luonto tulee säilyä tuleville sukupolville.