Esineellistäminen

Erityisesti alkuperäiskansayhteisöt ja niiden jäsenet usein esineellistetään matkailunähtävyydeksi ja heitä kohdellaan kuin he olisivat osa luontoympäristöön kuuluvista vetonauloista. Tällöin unohdetaan, että he ovat ihmisiä, joiden kotiin matkailijat ovat saapuneet vieraiksi. Suomessa saamelaisten esineellistäminen ja eksotisointi matkailussa ulkopuolisten esittämien pitkälti vääristyneiden ja puhki kuluneiden stereotypioihin perustuvien representaatioiden kautta on jatkunut vuosikymmeniä. Matkailun positiiviset vaikutukset saataisiin näkyville saamelaisiin liittyvän totuudenmukaisen tiedon levittämisen kautta, joka tapahtuu kuuntelemalla saamelaisten omaa ääntä ja toiveita siitä, miten he itse haluaisivat itsensä esitellä ja tulla nähdyiksi. Vastuullinen matkailija valitsee vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaistuotteen ja -palvelun.