Epäaito

Yleinen tietämys saamelaisista on vähäistä ja matkailijan on usein mahdotonta erottaa aitoa saamelaiskulttuuriin liittyvää tuotetta tai palvelua epäaidosta ”saamelaistuotteesta” tai keksitystä tai lainatusta perinteestä. Saamelaisyhteisön ulkopuolinen matkailutoimija ei omaa riittävää kulttuurista lukutaitoa tai ymmärrystä, jota tarvitaan saamelaiskulttuuria sisältävän matkailutuotteen tuotteistamiseen ja esittämiseen. Valitsemalla epäaidon, keksityn tai lainatun matkailutuotteen vierailija saattaa helposti joutua harhaanjohdetuksi samalla lisäten ja levittäen entisestään väärää tietoa saamelaisista ja saamelaiskulttuurista. Vastuullisesti ja eettisesti kestävästi toimiva matkailija varmistaa aidon tuotteen alkuperän ja tukee saamelaisuuteen perustuvia matkailutuotteita vieraillessaan saamelaisten kotiseutualueella.