Ennakointi

Kaikilla saamelaisten kotiseutualueelle saapuvilla matkailijoilla ei ole riittävää taustatietoa tai tietotaitoa arktisista olosuhteista ja elävästä saamelaisesta kulttuuriympäristöstä. Matkakohteen kulttuuriin, elävään kulttuurimaisemaan ja sen käytäntöihin sekä luonnonolosuhteisiin tutustuminen ennen matkaa sujuvoittaa vierailua ja tekee siitä turvallisemman sekä matkailijoille että paikallisyhteisöille. Luonnossa liikkuessa varovaisuusperiaatteen noudattaminen on tarpeen, koska ilmastonmuutoksen vaikutukset saamelaisten kotiseutualueen luontoon ja perinteisiin saamelaiselinkeinoihin ovat vaikeasti ennakoitavissa.