Yhteisö

Paikallinen saamelaisyhteisö on hyvin joustava ja laaja käsite, joka vaihtelee aika-, paikka- ja tapauskohtaisesti. Pääsääntöisesti sillä viitataan niihin asianomaisiin saamelaisyhteisöihin, saamelaissukuihin tai siidoihin, joihin kulloisellakin saamelaiskulttuurin matkailullisella tuotteistamisella ja/tai esittämisellä on tai voi olla vaikutusta. Saamelaisyhteisö voi tapauksesta riippuen tarkoittaa esimerkiksi kieliyhteisöä, saamelaisyhdistystä, paliskuntaa, tokkakuntaa, kyläyhdistystä, kalastuskuntaa.