Oikean tiedon välittäminen

Yleinen tietämys saamelaisväestöstä, saamelaisten historiasta ja modernista saamelaisyhteisöstä on edelleen pintapuolista ja usein myös ennakkoluulojen värittämää. Saamen kielet, saamelaisten historia ja saamelainen kulttuuri jäävät kouluopetuksessa lähes tuntemattomiksi. Saamelaistiedon puuttuminen opetuksesta lisää eriarvoisuutta, vaikeuttaa saamelaislasten ja -nuorten omaan kulttuuriin kasvamista ja aiheuttaa yhteiskunnan tasolla juopia, ymmärtämättömyyttä ja vihapuhetta erilaisten ryhmien välillä. Saamelaisten tuntemattomuus kotimaassaan vaikeuttaa myös saamelaisten yhteiskunnallisen aseman ja kielitilanteiden ymmärtämistä ja kehittämistä.
Saamelaisia koskevan totuudenmukaisen tiedon lisääminen ja levittäminen myös matkailualan kautta on ensiarvoisen tärkeää. Saamelaiskulttuurin säilyminen elinvoimaisena edistää myös Lapin matkailun kehitystä. Näiden asioiden yhdistäminen molemminpuoliseksi hyödyksi on mahdollista, mutta se edellyttää yhteistyötä, tiedon lisäämistä sekä uusien vuorovaikutuskeinojen ja -kanavien löytämistä matkailualan ja saamelaiskulttuurin haltijoiden välillä. Eettisesti kestävän saamelaismatkailun kehittymisen edellytyksenä on laaja-alainen yhteistoiminta, joka perustuu monenkeskiseen ymmärrykseen ja kunnioitukseen. Vastuullinen matkailija tulee vieraaksi avoimin silmin ja korvin, ilman ennakkokäsityksiä. Ja tutustuu saamelaisiin heidän itse sanoittamiensa tarinoiden ja tapaamisten kautta. Vastuullinen matkailija kuuntelee ja kuulee, miten saamelaiset haluavat itsensä esitellä. Vastuullinen matkailija jakaa oikeaa tietoa eteenpäin somekanaviensa ja matkakertomustensa kautta.