Näkymättömyys

Koskematon erämaa viittaa kaikkien ja kaiken ihmistoiminnan puuttumattomuuteen ko. alueella. Koskemattomassa erämaassa ei ole siis paikallista elämää tai kulttuuria, joka tulisi ottaa huomioon. Kaikenlainen toiminta oletetaan olevan sallittua, koska oletusten mukaisesti tilaa erämaassa riittää. Koskemattoman erämaan myyttiä kasvatetaan esimerkiksi matkailumarkkinoinnin tai eräohjelmien kautta, ja samalla alueen asukkaat hävitetään näkymättömiin omasta elinympäristöstään. Matkailijoiden ”erämaa” on paikallisen saamelaisväestön koti ja monille myös toimeentulon ja omavaraistalouden lähde muun kuin matkailun kautta. Vaikka luonnossa ei aina ole näkyvää merkkiä siitä, että siellä olisi käyty, saamelaisten kotiseutualueelta ei löydy paikkaa, jolla ei olisi saamelaista nimeä ja johonkin vuodenaikaan liittyvää kulttuurisidonnaista käyttöä tai merkitystä.