Matkailija

Tilastokeskuksen määritelmän mukaan ”Suomessa ’kävijän’ synonyyminä käytetään yleisesti käsitettä ’matkailija’, vaikka englanninkielisessä terminologiassa ’matkailija’ (tourist) viittaa nimenomaan yöpyvään matkailijaan. Kävijä (visitor) on henkilö, joka matkustaa tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolella olevaan paikkaan ja oleskelee siellä yhtäjaksoisesti korkeintaan yhden vuoden ajan, ja jonka matkan tarkoituksena on muu kuin sellaisen toiminnan harjoittaminen, josta maksetaan korvausta matkan kohteena olevassa paikassa. Tässä korvauksella tarkoitetaan palkkaa tai siihen verrattavaa korvausta, johon ei lueta matkakustannusten korvaamista, maksettua päivärahaa tai muuta pienehköä palkkiota. Matkailijan yleisnimike ’kävijä’ kattaa sekä yöpyvät matkailijat (tourist, overnight visitor) että päiväkävijät (same-day visitor)”.
Vastuullinen matkailija sisäistää olevansa vieraana toisten kotona. Vastuullinen matkailija huomioi ja kunnioittaa paikallisyhteisön elämää ja kulttuurisidonnaisia tapoja. Vastuullinen matkailija on tutustunut matkakohteensa erityispiirteisiin ennen matkaansa, jotta osaa toimia oikein matkakohteessaan. Vastuuton matkailija unohtaa jopa omassa kotiympäristössään noudattamansa käytöstavat. Vastuuton matkailija olettaa, että hänellä on oikeus tehdä mitä haluaa, koska hän on maksanut matkasta ja hän on nyt lomalla.