Matkailu

Matkailulla voi olla positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia matkakohteeseen, sen paikallisväestöön, heidän arkeensa ja ympäröivään kulttuurimaisemaan. Jotta matkailun vaikutuksia voitaisiin arvioida, tulee matkailun olla hallittua. Hallittu ja vastuullinen matkailu perustuu kokonaisvaltaiseen vaikutusten arviointiin, suunnitteluun, koordinointiin ja toistuvaan seurantaan, joiden pohjana ovat ajantasaiset ja todennetut tiedot matkailijoiden ja matkailutoimintojen määristä ja toiminta-alueesta ja ymmärrykseen näiden kaikkien seurannaisvaikutuksista paikallisväestön ja kohdealueen kestävyyksiin ja kantokykyihin. Matkailun vaikutuksia matkakohteen elinvoimaisuuteen ja hyvinvointiin tulee seurata säännöllisesti laaja-alaisilla indikaattoreilla, jotka takaavat paikallisväestön elinolosuhteiden ja elinkeinojen säilymisen, ylläpitämisen ja kehittämisen mahdollisimman vähäisin negatiivisin vaikutuksin.
Suomen matkailustrategian 2019–2028 mukaan ”matkailu on toimintaa, jossa ihmiset matkustavat tavanomaisen elinpiirinsä ulko­puolella olevaan paikkaan ja oleskelevat siellä yhtäjaksoisesti korkeintaan yhden vuoden ajan vapaa-ajanvieton, liikematkan tai muussa tarkoituksessa. Matkailuksi luetaan myös mm. päiväkävijöiden koti- ja työpaikkakunnan ulkopuolelle suuntau­tuvat matkat. Matkailun keskeisimpiä toimialoja ovat majoitus- ja ravitsemispalve­lut, henkilöliikennepalvelut, matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut, kulttuu­ripalvelut (kuten tapahtumat, museot, historialliset nähtävyydet, eläintarhojen ja luonnonpuistojen toiminta), sekä urheilu- ja virkistyspalvelut”.