Maassa maan tavalla

Saamelaisten arki ei rajoitu neljän seinän sisään. Saamelaisten kotiseutualueella matkailija on aina jonkun ”kotona”, joko suoraan etupihalla tai ”takapihalla”. Vaikka luonnossa ei aina ole näkyvää merkkiä siitä, että siellä olisi käyty, saamelaisten kotiseutualueelta jokaisella paikalla on saamelaisille merkitystä, saamelainen nimi ja johonkin vuodenaikaan liittyvää kulttuurisidonnainen käyttö. Saamelaisille ja heidän perinteisten elinkeinojen harjoittamiselle elinehto on ollut kautta aikojen luonnon kestävä käyttö, luonto ja maa ovat olleet saamelaisten elättäjä. Esimerkiksi kalastuksessa ja metsästyksessä ei ole käytetty sellaisia menetelmiä ja pyyntiaikoja, jotka aiheuttavat olennaisia muutoksia kala- tai riistakannassa. Vastuullinen matkailija käyttäytyy saamelaisten kotiseutualueella niin kuin saamelaiset käyttäytyvät eli perinteisiä elinkeinoja, yhteisön kotitarpeen täyttymistä ja tapaoikeuksia kunnioittaen ja huomioiden. Vastuullinen matkailija käyttäytyy niin kuin hän toivoisi omassa kodissaan ja sen lähiympäristössä vierailevien ihmisten käyttäytyvän.