Maaginen, mystinen ja myyttinen

Ulkopuolisten luoma saamelaiskuva matkailussa perustuu toiseuteen eli eksoottiseen erilaisuuteen kaukaisine asuinsijoineen ja värikkäine saamenpukuineen, jota matkailumarkkinoinnissa viljellyt termit ”maagisuus”, ”mystisyys” ja ”myyttisyys” korostavat ja vahvistavat. Kokemukset, elämykset, hetket ja vaikuttavat maisemat saattavat hyvinkin olla maagisia. Jos ihmisistä tai heidän kulttuuristaan puhutaan maagisena, myyttisenä tai mystisenä on kyse esineellistämisestä, primitivisoinnista, eksotisoinnista ja alkuperäiskansojen kohdalla usein vääristyneiden stereotypioiden alleviivaamisesta. Vastuullinen matkailija kohtaa ihmiset ihmisinä, ei ulkopuolisten mielikuvien luomina menneisyyteen jämähtäneinä objekteina.