Lapin kaste

Yksi räikeimmistä ja puhtaasti matkailutuotteeksi luoduista keksityistä perinteistä on Lapin kasteeksi kutsuttu matkailijoiden viihdyttämiseksi kehitelty tuote. Tämä saamelaisyhteisön ulkopuolisen kehittämä ”perinne” syntyi 1970-luvun lopulla ja sitä tarjotaan edelleen matkustajille, koska sille on kysyntää, jonka matkailu on luonut. Lapin kasteeksi nimetyllä tuotteella ei ole totuuspohjaa saamelaiskulttuurissa. Lapin kasteessa esitetään saamelaiset hyvin epäedullisessa valossa likaisina, pelottavina ja primitiivisinä hahmoina, usein ”shamaaneiksi” tai ”saamenpukuun” eli erilaisiin rooliasuihin pukeutuneena toiseuden kustannuksella viihdyttäen. Se mikä tekee Lapin kasteesta tietoisesti haitallisen ja loukkaavan on se, että saamelaisten mielipidettä ei kuunnella vaan jatketaan tätä keksittyä perinnettä lopettamispyynnöistä huolimatta kysyntään vedoten. Saamelaisen kulttuuriperinnön ja saamelaisuuteen symboleiden tai niihin viittaavien elementtien käyttö Lapin kasteessa harhaanjohtaa asiakkaita. Lapin kaste kuuluu saamelaisuutta hyväksikäyttävässä matkailussa myös kulttuurisen identiteettivarkauden sekä kulttuurisen omimisen piiriin. Lapin kasteeksi nimetty keksitty perinne lisää entisestään saamelaisia koskevan, eksotisoidun ja primitivisoidun väärän tiedon leviämistä matkailun kautta.