Lainsäädäntö

Matkailijan on hyvä muistaa, että hän ei ole keskellä koskematonta erämaata, jossa ei ole mitään ihmistoimintaa tai sitä rajoittavia lakeja. Saamelaisten kotiseutualueella pätevät samat lait ja hyvät käytännöt kuin muualla Suomessa sillä poikkeuksella, että pohjoisimmassa Suomessa on lisäksi erikoislainsäädäntöä, joka tulee huomioida liikkuessa laajoilla lakeuksilla, jotka jotkut mieltävät tyhjiöksi, johon ihmiskäsi ei ole koskenut tai jota ihmissilmä ei ole nähnyt. Tutustuthan ennen vierailuasi kotiseutualuetta koskevaan lainsäädäntöön. Tärkeitä lakeja ovat mm. poronhoitolaki, luonnonsuojelulaki, muinaismuistolaki, ympäristönsuojelulaki, kalastuslaki (erikoissäädökset alueittain), metsästyslaki, erämaalaki ja maastoliikennelaki.