Lainatut perinteet

Lainatut perinteet eivät yksinkertaisesti ole osa sitä kulttuuria, johon ne väitetään kuuluvan. Lainatut perinteet ovat jollekin toiselle kulttuurille tai alueelle ominaisia perinteitä. Toisin sanoen lainatut perinteet on omittu toisesta kulttuurista ja ne on juurrutettu niille vieraaseen kulttuurimaisemaan esimerkiksi matkailualan toimesta. Erityisen vahingolliseksi lainattu perinne muodostuu silloin, kun se on ristiriidassa jonkin alkuperäisen ja aidon alueelle kuuluvan perinteen kanssa. Erityisen haitallisesta ja kulttuurisesti kestämättömästä lainatusta perinteestä voidaan mainita esimerkkinä matkailullinen koiravaljakkotoiminta, joka etenkin tietyillä alueilla on vahvassa ristiriidassa saamelaiskulttuurin yhtenä kivijalkana toimivan poronhoidon kanssa aiheuttaen suoraa tai välillistä vahinkoa perinteiselle elinkeinolle.