Laidunrauha

Poronhoidolle tulee taata ympärivuotinen laidunrauha. Laidunrauhalla tarkoitetaan poronhoidolle annettavaa mahdollisuutta harjoittaa elinkeinoaan ilman suurempia poronhoidon ulkopuolisia häiriötekijöitä, kuten esimerkiksi muuta laidunalueilla tapahtuvaa ihmistoimintaa. Myös tokkarauha kuuluu laidunrauhaan. Täytyy muistaa, että erotusaidat, porokämpät sekä tietyt paikat luonnossa, kuten esimerkiksi porojen ruokintapaikat, ovat matkailun ulkopuolisten ihmisten työpaikkoja, jonne ei voi luvatta mennä muun muassa työturvallisuussyistä. Erityisesti vasontapaikat tulee jättää kaiken kutsumattoman toiminnan ulkopuolelle. Kevään vasonta-aika tulee täysin rauhoittaa, eikä vasonta-alueilla tule liikkua ilman asianomaisten poronhoitajien tai paliskunnan omaehtoista aloitetta ja lupaa.