Kulttuurinen kestävyys

Tärkeää kulttuurisesti kestävässä matkailullisessa tuotteistamisessa on vahva, tuotteistettavan kulttuurin ymmärrys. Kulttuurisen tuotteistamisen tulee tapahtua kulttuurin haltijoiden kulttuuristen arvojen ja näkemysten mukaisesti. Kulttuurin haltijoiden tulee pystyä kontrolloida sitä tapaa, miten heidän kulttuurinsa näkyy matkailussa sekä mitä osia kulttuurista voi tuotteistaa ja mikä tulee jättää kaupallistamisen ulkopuolelle. Kulttuurisen kestävyyden keskeisiä piirteitä saamelaismatkailussa on aitous ja kulttuurin tuotteistaminen, joka perustuu paikallisiin perinteisiin ja tapoihin sekä nykyaikaan. Kulttuurisen kestävyyden lähtökohta matkailun tuotteistamista ja esittämistä suunnitellessa ja toteuttaessa on oltava hyödynnettävän kulttuurin säilyvyys tuotteistamisesta tai esittämisestä huolimatta tuleville sukupolville. Matkailuelinkeino ei saa aiheuttaa toimillaan kulttuuriperinnön vaarantumista, uhanalaistumista tai häviämistä. Saamelaiskulttuurin kaupallinen tuotteistaminen ja hyödyntäminen kuuluu saamelaisille toimijoille. Paikallisen saamelaiskulttuurin kunnioittaminen ja aitous kulttuurin hyödyntämisessä kuuluvat olennaisena osana kulttuurisesti kestävään ja vastuulliseen saamelaismatkailuun. Kulttuurisesti kestävä matkailu myös mahdollistaa matkailukohteen saamelaisyhteisön harjoittaa ja siirtää kulttuuriaan sekä arjessa että juhlassa ilman matkailusta tai matkailijoista aiheutuvia vähäistä suurempia haittoja tai muutoksia kulttuurisiin tapoihin tai käytäntöihin.