Kulttuurinen identiteettivarkaus

Kulttuurisessa identiteettivarkaudessa esiinnytään luvatta toisena henkilönä tai toisen kansan edustajana. Tällöin johdetaan tarkoituksella kolmatta osapuolta harhaan käyttämällä esimerkiksi toisen kansan yksilöivää tietoa tai symbolia aiheuttaen haittaa heille, joille käytetty symboli kuuluu. Esimerkiksi matkailualan toimijan esiintyminen saamelaisena ilman varsinaista yhteyttä saamelaisyhteisöön tai saamelaisyhteisön hyväksyntää sekä saamelaiseen hengelliseen perinteeseen perustuvaan tai saamelaisuuteen viittaavaan perinteeseen rakentuva shamanismi tai shamaanina esiintyminen ilman varsinaista yhteyttä saamelaisyhteisöön tai saamelaisyhteisön hyväksyntää käyttää heidän kulttuuriperintöään kuuluvat kulttuurisen identiteettivarkauden piiriin.