Koirien kiinnipito

Saamelaisten kotiseutualueella suositellaan pidettävän lemmikit aina kytkettynä ja metsästyksessä käytettävän vain porovapaita koiria. Metsästyslain 51 § mukaan koirat on pidettävä kytkettyinä 1.3.–19.8. välisenä aikana, jotta luonnon eläimille taataan lisääntymisrauha. Metsästyslain 53 § säädetään myös koirien kiinnipidosta muualla kuin omistamallaan alueella: ”Ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa koiraa ei saa pitää irti toisen alueella”. Tämä jälkimmäinen pykälä on voimassa myös edellä mainitun kiinnipitoajan ulkopuolella. Myös luonnonsuojelualueilla on voimassa ympärivuotinen koirien kiinnipito velvoite. Tarkemmat koirien kiinnipidon rajaukset ja poikkeukset taajama-alueiden ulkopuolella löytyvät metsästyslaista. Koirien kiinnipitoon kirjattuja pykäliä löytyy myös poronhoitolaista (42 § porojen pelottelemisen ehkäiseminen) järjestyslaista (14 § koirakuri) sekä rikoslaista (15 §).