Koiravaljakot

Saamelaiset ovat talvisin perinteisesti liikkuneet hiihtäen tai porolla. Koiravaljakko ei ole ollut perinteinen tapa liikkua Suomessa. Koiravaljakkotoiminta on toisten alkuperäiskansojen kulttuurista lainattu perinne. Se on istutettu matkailualan toimesta Lapin matkailumaisemaan 1980-luvulla. Saamelainen poronhoito on joutunut jatkuvasti tinkimään elintilastaan kilpailemalla muun maankäytön kanssa. Saamelaisen poronhoidon näkökulmasta koiravaljakkotoiminta luetaan kulttuurisesti erityisen haitalliseksi vieraslajiksi, joka aiheuttaa ekologisia, taloudellisia, terveydellisiä sekä sosiaalisia haittoja etenkin pohjoisen luontoon alkuperäisenä kuuluvalle perinteiselle elinkeinolle.