Keräily

Yksi saamelaisten perinteisistä elinkeinoista on keräily, joka on keskittynyt kesään ja syyskesään. Kerättyjä marjoja ja kasveja on käytetty tuoreena tai kuivattuna, ja ne ovat täydentäneet muista perinteisistä elinkeinoista saatua ravintoa.
Saamelaisessa yhteiskunnassa perinteisen elinkeinon ja kulttuurin välinen yhteys on keskeinen. Maankäyttöön liittyvät elinkeinot muodostavat materiaalisen pohjan saamelaisten kulttuurille ja identiteetille ja ylläpitävät saamelaisten kotiseutualueen elinvoimaisuutta, saamen kieltä, perinteistä tietoa, luontosuhdetta, saamelaiskulttuurin yhteisöllisyyttä ja saamenkäsityötä.