Keksityt perinteet

Keksityillä perinteillä viitataan ”perinteisiin”, jotka ovat keksittyjä tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen kehiteltyjä. Keksityt perinteet pyritään sitomaan entisaikaan niin, että ne vaikuttavat vahvistavan jatkumon historiallisen menneisyyden kanssa. “Perinteet” siis näyttävät tai niiden uskotellaan olevan vanhoja, mutta ne ovat usein alkuperältään melko tuoreita ja keksittyjä. Saamelaisuutta hyväksikäyttävässä matkailussa on luotu aineellista ja aineetonta keksittyä ”kulttuuriperintöä”, jota on kaupallisesti hyödynnetty välittämättä saamelaisten oikeasta aidosta kulttuurista tai kuulematta tai välittämättä saamelaisten mielipiteestä asiassa. Yksi räikeimmistä esimerkeistä on Lapin kasteeksi kutsuttu tuote, joka on puhtaasti matkailutarkoitukseen luotu keksitty perinne, jolla ei ole totuuspohjaa saamelaiskulttuurissa, ja joka esittää saamelaiset hyvin epäedullisessa valossa likaisina ja primitiivisinä hahmoina. Lapin kasteen lisäksi keksittyjen perinteiden kategoriaan luetaan myös muut kulttuuria halventavat jäljitelmät, kuten esimerkiksi halpatuotantomaissa tehdyt ”käsityöt”, joita markkinoidaan saamenkäsitöinä sekä matkailualaa varten tekaistut tarinat, joiden väitetään perustuvan saamelaiskulttuuriin, joikumukaelmat sekä saamelaisten yhdistäminen satuhahmoihin kuten esimerkiksi joulupukkiin.