Hyväksikäyttö matkailussa

Saamelaisuutta hyväksikäyttävässä matkailussa saamelaisyhteisön ulkopuolelta tulevat matkailuelinkeinon harjoittajat ja muut matkailutoimijat hyödyntävät ja hyväksikäyttävät saamelaiskulttuuriin liittyviä tai viittaavia elementtejä matkailupalveluissa ilman varsinaista yhteyttä saamelaisyhteisöön. Saamenpuvulla on erittäin suuri merkitys saamelaiskulttuurissa. Saamenpuvun käyttöä säätelevät kirjoittamattomat normit, joita saamelaiset noudattavat. Etenkin saamelaisuutta hyväksikäyttävässä matkailussa saamelaisuuden tuotteistaminen ja esittäminen on usein keskittynyt juuri saamenpukuun tai saamenpuvun näköiseen asuun, jonka avulla matkailutuotteesta on pyritty tekemään ”saamelainen”, olkoon sitten kyse tarinoista tai muista matkailupalveluista. Saamenpuvusta onkin muodostunut saamelaismatkailun ensisijainen identiteetin merkitsijä. Saamelaisuutta hyväksikäyttävässä matkailussa saamenpuvun sisältämät kulttuuriset koodit ja merkitykset on kuitenkin unohdettu tai jätetty huomioimatta ja siitä on luotu tyhjä rooliasu ilman sielua. Saamelaismatkailun eettisen ohjeen päätavoitteena on saamelaisuutta hyväksikäyttävän matkailun lopettaminen sekä saamelaisia koskevan matkailun kautta leviävän väärän tiedon poistaminen.