Hyväksikäytön historia

Saamelaiskulttuurin symboleita on Suomessa tuotteistettu ja esitetty saamelaisuutta hyväksikäyttävässä matkailussa jo vuosikymmeniä. Saamelaiskulttuurin tuotteistaminen on myös pitkään ollut sekä ulkopuolisten määrittelemää että toteuttamaa. Ulkopuolisten toimesta tuotteistetulla ja esitetyllä saamelaiskuvalla on yleensä vähän tekemistä aidon saamelaisuuden kanssa. Saamelaisuutta hyväksikäyttävässä matkailussa esiintynyt ja laajalle levinnyt virheellinen ja primitivisoitu saamelaiskuva on pahimmillaan saamelaisyhteisöä loukkaavaa ja esineellistävää. Tämä julkisesti ja toistuvasti esitetty virheellinen kuva ja väärän tiedon levittäminen vaikuttavat haitallisesti sekä saamelaisyhteisön että saamelaiskulttuurin elinvoimaisuuteen.