Huskyt

Perinteisesti saamelaiset ovat talvisin liikkuneet hiihtäen tai porolla. Koiravaljakko ei ole ollut perinteinen tapa liikkua Suomessa. Husky on rekikoirasta yleisesti käytetty termi matkailussa rekikoiran rodusta riippumatta. Koiravaljakkotoiminta on toisten alkuperäiskansojen kulttuurista lainattu perinne. Se on istutettu matkailualan toimesta Lapin matkailumaisemaan 1980-luvulla. Saamelainen poronhoito on joutunut jatkuvasti tinkimään elintilastaan kilpailemalla muun maankäytön kanssa. Saamelaisen poronhoidon näkökulmasta koiravaljakkotoiminta luetaan kulttuurisesti erityisen haitalliseksi vieraslajiksi, joka aiheuttaa ekologisia, taloudellisia, terveydellisiä sekä sosiaalisia haittoja pohjoisen luontoon alkuperäisenä kuuluvalle perinteiselle elinkeinolle.