Eksotisointi

Ulkopuolisten luoma saamelaiskuva matkailussa perustuu eksoottiseen erilaisuuteen kaukaisine, alkeellisine asuinsijoineen ja värikkäine saamenpukuineen. Eksotisoinnin kautta ihmiset, esineet ja paikat esitetään vieraina, kiehtovina ja romantisoituina. Eksoottisena kuvattu kohde edustaa toiseutta, erilaisuutta eli poikkeaa ”meistä”, ”normaalista”. Eksotiikan ja vierauden eli toiseuden etsiminen on ollut matkailun motiivina jo vuosisatoja. Vaikka pihoilla tai maastossa saattaa näkyä laavuja, ihmiset asuvat taloissa. Saamenpuvun sisällä on ihminen, ei nähtävyys eikä eksoottinen rekvisiitta.