Elävä kulttuuri

Elävä kulttuuri elää ajassa ja paikassa sopeutuen nykyajan hyötyihin ja haasteisiin. Saamelaiskulttuurissa ei voi eritellä ympäröivää luontoa eli saamelaista elävää kulttuurimaisemaa, sen käyttöä, saamen kieltä, perinteisiä elinkeinoja tai muita kulttuuri-ilmaisuja toisistaan vaan ne muodostavat yhdessä erottamattoman kokonaisuuden, jossa kaikki osa-alueet liittyvät ja vuorovaikuttavat toisiinsa. Jos esimerkiksi yksi osa-alueista häviää tai sen toiminta-alue rajoittuu, tuntuvat nämä vaikutukset heti toisaalla. Saamelaiskulttuurin määritelmä onkin yleisesti käytettyjä kulttuurimääritelmiä huomattavasti laajempi ja monisyisempi. Vastuullinen matkailija kunnioittaa ja huomio paikallisyhteisöiden arjen ja juhlan kohtaamalla ihmiset ihmisinä, ei nähtävyytenä. Vastuullinen matkailija antaa kulttuurin hallitsijoiden harjoittaa kulttuuriaan ilman matkailusta aiheutuvia häiriötekijöitä ja kunnioittaa paikalisten yksityisyyttä. Tämä onnistuu mm. tutustumalla etukäteen matkakohteen erityispiirteisiin hyödyntäen luotettavia tietolähteitä.