Vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun toimintaperiaatteet

Saamelaiskäräjät hyväksyi Vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun toimintaperiaatteet 24.9.2018. Eettisten ohjeiden päätavoitteena on poistaa saamelaisuutta hyväksikäyttävä matkailu sekä matkailun kautta leviävä saamelaisia koskeva väärä tieto. Toisena painopisteenä on turvata saamelaisväestön kulttuurikäytännöt ja perinteet ja mahdollistaa niiden harjoittaminen ilman vähäistä suurempia matkailusta aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia.
Eettiset ohjeet on tarkoitettu ensisijaisesti saamelaisyhteisön ulkopuolisille toimijoille, jotka toteuttavat saamelaiskulttuurin matkailullista tuotteistamista, esittämistä ja viestintää sekä saamelaisten kotiseutualueelle saapuville vierailijoille.
Vastuullisen matkailijan kävijäohjeistus oheismateriaaleineen perustuu saamelaismatkailun eettiseen ohjeeseen sekä Sunna Kitin kuvitukseen.