Vasomisaika

Porojen laidunrauha tulee taata ympärivuotisesti, mutta etenkin kevättalvella sekä vasomisaikana, joka on poronhoidollisesti kriittisintä aikaa. Tällöin laidunrauha on välttämätöntä, sillä kantavat vaatimet ovat hauraimmillaan ja niiden häiriintyminen aiheuttaa keskenmenoja, ennenaikaisia vasomisia sekä vasakuolleisuuden lisääntymistä. Kevättalvella ja keväällä porot tulee siis ehdottomasti jättää kokonaan rauhaan ja niitä ei saa kukaan ulkopuolinen luvatta lähestyä tai hätyyttää millään tavalla. Erityisesti vasontapaikat tulee jättää kaiken matkailutoiminnan ulkopuolelle, eikä vasonta-alueita tule lähestyä ilman asianomaisten poronhoitajien tai paliskunnan omaehtoista aloitetta tai lupaa.