Sosiaalinen kestävyys

Sosiaalinen kestävyys voidaan määritellä sekä paikallisväestön että matkailijan näkökulmasta. Jotta matkailu olisi sosiaalisesti kestävää paikallisen saamelaisväestön näkökulmasta, tulee matkailuelinkeinon huomioida paikallisväestön tarpeet sekä matkailun ja siitä aiheutuvien muutosten vaikutukset heidän arkeensa ja elämänlaatuunsa. Matkailun tulee olla hallittavissa ja sillä tulee olla selkeät rajat, joita noudatetaan. Sosiaalisesti kestävästä matkailusta tuleva hyöty tulee jakautua mahdollisimman laajalle paikallisväestön keskuudessa esimerkiksi paikallisen infrastruktuurin ja palveluiden parantumisen muodossa. Myös matkailusta aiheutuvien saamelaisyhteisöön kohdistuvien negatiivisten vaikutusten tulee olla mahdollisimman vähäisiä. Tärkeänä sosiaalisen kestävyyden osana onkin saamelaisyhteisön osallistaminen ja omaan elinympäristöönsä kohdentuvaan matkailuun vaikuttamismahdollisuudet. Matkailualan ja matkailijoiden luonnonresurssien hyödyntäminen ei saa heikentää perinteisten elinkeinojen eikä saamelaisväestön mahdollisuuksia käyttää alueen luonnonvaroja.