Sopeutuminen

Saamelaiset eivät ole pyrkineet muuttamaan luontoa, vaan he ovat sopeutuneet siihen. Saamelaisille ja heidän perinteisten elinkeinojen harjoittamiselle elinehto on ollut kautta aikojen luonnon kestävä käyttö, luonto ja maa ovat olleet saamelaisten elättäjä. Saamelaisten elämäntapa on sopeutunut luonnonympäristön antamiin mahdollisuuksiin ja rajoituksiin vuosituhansien ajan. Saamelaisten elämäntapa, kulttuuri, perinteiset elinkeinot ovat muuttuneet perinteisen tiedon ja taidon perustalta työtapojen ja työvälineiden kehittyessä sekä saamelaisten yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien muuttuessa ajan myötä. Saamelaisten kulttuurin säilyminen ja kehittyminen edellyttävät nykysinkin perinteisten tietojen ja taitojen, sekä henkisen pääoman siirtymistä tuleville sukupolville.