Saamelaisuuteen perustuva matkailu

Saamelaisyhteisön sisältä tulevat yrittäjät toimivat matkailuelinkeinon harjoittajina saamelaisuuteen perustuvassa matkailussa. Saamelaiskulttuurin elinvoimaisuuden sekä matkailutuotteen aitouden takaamiseksi tulee saamelaismatkailupalvelujen pohjautua oikeaan tietoon. Vastuullisella ja eettisesti kestävällä saamelaisuuteen perustuvalla matkailulla taataan rehellinen ja aito, saamelaisyhteisön näkemyksen ja maailmankuvan mukainen matkailukokemus ja elämys myös matkailijalle.